Træningstider

Trav - stor bane

Mandag 8.00-13.00 Fuld vedligehold
Tirsdag Kun træning for heste opstaldet på banen
Onsdag 8.00-20.00 Fuld vedligehold
Torsdag 8.00-13.00 Ingen vedligehold
Fredag Kun træning for heste opstaldet på banen
Lørdag 8.00-15.00 Fuld vedligehold
Søndag LUKKET

Skovsti og lille bane står til fri afbenyttelse. Dog undtaget torsdag kl. 17-19 hvor banen benyttes af ungdomsforeningen

I vinterperioden fra 1. november til 31. marts, vil der være mulighed for lystræning på onsdage fra kl. 18 – 20. Lyset tændes på den røde bygning bag walkeren, lyset slukker automatisk kl. 20.

Fælles træning hver lørdag

Kl. 11.00 køres der efter tiden 1.40

Kl. 11.30 køres der efter tiden 1.30

Kl. 12.00 køres der efetr tiden 1.25

Den sidste lørdag i måneden er der træning efter autostart kl. 10.00 og kl. 10.30.

Derudover vil der mod tilmelding være træning efter autostart hver onsdag kl. 10.00. Tilmelding skal ske til banepersonalet.

Galop - sæson 2023

Græsbanen må benyttes på nedenstående tidspunkter i perioden

26. april til 16. oktober 2023:

 

Tirsdage

Fra Kl. 14

 

Skal anmeldes til banens kontor på tlf. 8881 1207 senest mandag kl. 14

 

Fredage

 

Fra kl. 14

Skal anmeldes til banens kontor på tlf. 8881 1207 senest onsdag kl. 14

 

Lørdage

Fra kl. 15

 

Skal anmeldes til banens kontor på tlf. 8881 1207 senest fredag kl. 14

 

Søndage

Hele dagen

 

Skal anmeldes til banens kontor på tlf. 8881 1207 senest fredag kl. 14

 

Løbsdage og træning 

Er der løb eller andre arrangementer på banen, så er der lukket for træning – du kan se banens løbsdage her https://www.aav.dk/loebskalender/ Har der været kraftig regnvejr, kan banen lukkes

Ændringer i træningstider og lukning af bane vil blive varslet på www.aav.dk og www.aalborggaloppen.dk 

Der må ikke rides på den nyanlagte del af græsbanen, der skal rides udenfor de opstillede kegler – altså rid længst væk fra rails så vi passer bedst muligt på græsbanen.

Hvis et træningsarbejde ikke er anmeldt, hvis græsbanen benyttes udenfor de nævnte træningstider eller hvis afmærkning ikke respekteres, vil det medføre en bøde på kr. 1.500 til den pågældende træner. I gentagelsestilfælde vil bøden være på kr. 3.000.

Alle trænere – såvel professionelle som amatører – der ønsker at benytte græsbanen skal være medlem af Aalborg Galopforening.