Galop

Voldgifterklæring

Skal du bruge en voldgifterklæring kan den findes her.

Særlige bestemmelser

Startboksgodkendelse

Afholdes på løbsdage efter behov. 

I Aalborg kan der undtagelsesvis afvikles startboksgodkendelse udenfor løbsdage. I sådanne tilfælde, skal der forud for dagen træffes aftale med banens kontor, tlf. 8881 1207

Licenser

Banernes licensansvarlige afholder licensprøver efter forudgående aftale. Aspiranterne skal selv bestille Dansk Væddeløbsreglement og banernes 'særlige bestemmelser' fås på banernes kontor, hvor tilmelding til prøve også kan finde sted.

Aspiranterne skal være medlem af hjemmebanens galophesteejerforening.

Søger du licens i Aalborg, så kontakt Bente Østergaard tlf.: 8881 1207

Almindelige regler

De af bestyrelsen, iflg. DVR, tilkomne beføjelser under løbene delegeres videre til banens voldgift/dommerkomite. Hesteejere, trænere og ryttere skal både i det daglige og på løbsdage rette sig efter bestyrelsens eller officials givne anvisninger, bestemmelser samt gældende ordensregler, ligesom enhver, der færdes på banens område, er forpligtet til at vise hensynsfuld og pæn optræden.

Særlige bestemmelser 2023 Racing Arena Aalborg

Løbene rides på græs

Alle med galoplicens tilknyttet  Racing Arena Aalborg skal være medlem af Aalborg Galopforening. Kontingent: enlige 300kr, par 500kr. En gang årligt bliver professionelle trænere opkrævet kr. 1.750 og  amatørtrænerer med tilknytning til  Racing Arena Aalborg opkrævet 500 kr for brug af banens træningsfaciliteter.

Træningtider og bestemmelser findes her.

Startende heste opkræves udover indskud 200 kr i baneafgift + moms.

Racing Arena Aalborg yder ikke assistance ved læsning i startboksen.

Personer der færdes ved startboksen skal bære hjelm.

Ved læsning er følgende midler tilladt: blændkappe, træktov, startboksdækken. Der må ikke benyttes: bremse, pisk, herunder longepisk, slag og/eller spark samt liner.

Hestene skal være i paddocken senest 20 minutter før løbest officielle starttidspunkt.

Ønskes en hest bragt senere til præsentation, trukket til start, læsset sidst, have pålagt blinkers ved startstedet m.m. skal dr foreligge en skriftlig ansøgning senest 1 time før første galopløbs starttidspunkt. Tilladse tilmanglende præsentation gives kun hvis den pågældende hest tidligere har vist sig uegnet til at præsentere med de øvrige.

Når beskeden "1 minut til præsentation" har lydt til et galopløb/kvalifikationsløb, skal alle travheste være væk fra den store travbane.

Hestene præsenteres i nummerrækkefølge. Herefter vendes og der cantres til startstedet.

Efter at have passeret målstregen i det pågældende løb fortsættes rundt i løbsretningen. Er hesten "pullet up" inden overkørslen, vendes rundt og der traves modsat løbsretningen tilbage til paddocken. Er hesten ikke "pullet up" inden overkørslen, fortsættes i løbsretningen. Senest ved 1800 meter startstedet skal hesten være "pullet up" og der fortsættes i trav i løbsretningen frem til paddocken, hvor afsadlingen foregår.

Skoregler

Da galophestene kan ramme hinandens ben, erd er naturligvis skrappere regler inden for denne sportsgren.

Fra Dansk Galop

På given foranledning skal det hermed indskærpes, at de danske 'skoregler' SKAL overholdes når man starter heste på danske væddeløbsbaner.

'Særlige bestemmelser for danske baner'

  • Sko med greb må ikke benyttes
  • Sko med 'outerrim' betragtes ikke umiddelbart som sko med greb
  • Outerrimmen må være brudt to steder, som højst må være 3 mm brede
  • En eventuel tåforstærkning må højst være 2 mm højere end outerrimmen
  • Outerrimmen må maks. være 3 mm. højere end innerrimmen
  • Ingen søm - uanset størrelse - må være højere end outerrimmen.

Der vil blive foretaget stikprøvekontrol og eventuel ulovlige sko vil medføre krav om omskoning, FØR hesten tillades deltagelse i løb, samt en bøde på 500kr.

Konstatering af ulovlige sko EFTER løb vil medføre DISKVALIFIKATION samt en bøde på 1000kr.

Ændring af ' Særlige bestemmelser for danske baner'


Da der blandt trænere og smede har været usikkerhed om, hvilke sko der er lovlige at anvende på de  fire danske baner, og hvilke der ikke er lovlige, ændres reglen i 'særlige bestemmelser for danske baner' til følgende:

  • Sko med greb må ikke benyttes
  • Sko med 'outerrim' betragtes ikke som sko med greb
  • 'Outerrimmen' må være brudt to steder, som højst må være 3mm bred
  • en eventuel tåforstærkning må højst være 2mm højere end 'outerrimmen'

Banens beskaffenhed

Inden en løbsdag vurderes banens beskaffenhed af repræsentanter for dommerkomiteen.

Når baneværdien er registreret, offentliggøres denne på resultatlisterne fra galopløbene.

Herunder kan du se de forskellige baneværdier:

Hård bane

Let bane

God til let bane

Gode bane

God til blød bane

Blød bane

Blød til Dyb bane

Dyb bane